Vacature: Penningmeester

Onze vereniging Republiek heeft als doel de afschaffing van de monarchie. Veel leden zetten zich actief in om dit te bereiken. Gezien de aflopende termijn van de huidige penningmeester schrijft het bestuur verkiezingen uit voor deze functie. Hieronder vind je meer informatie over de vereniging Republiek, het bestuur en de inhoud van de functie. Heb je interesse, stuur dan uiterlijk woensdag 14 augustus 2024 een motivatiebrief en CV aan de kandidatencommissie. Ook met vragen kun je bij hen terecht. Details staan onderaan.

Republiek

Republiek wil de republikeinse regeringsvorm in Nederland bevorderen, onder andere door discussies en activiteiten, zoals demonstraties en campagnes. Republiek telt per januari 2024 bijna 4.000 leden en 40.000 volgers. Gestreefd wordt naar een online bereik van 1 miljoen in 2025. Republiek werkt samen met andere Europese republikeinse bewegingen in de AERM. Republiek is politiek neutraal.  

Het dagelijks bestuur (DB) van Republiek bestaat uit de voorzitter, de secretaris en de penningmeester en stuurt het professionele campagnebureau aan. Het bestuur is verantwoording verschuldigd aan de Algemene Ledenvergadering (ALV) en wordt aangestuurd door het Algemeen Bestuur (AB).

De penningmeester 

De penningmeester maakt deel uit van het DB en zorgt voor de financiële administratie waarover hij verantwoording aflegt aan de ledenvergadering.  Als organisatie met contributie-betalende leden waakt de penningmeester over de juiste besteding van de middelen.  

Daarbij heeft deze een aantal zeer concrete taken:

* het uitvoeren van de betalingen;

* het voeren van de boekhouding m.b.v. het pakket e-boekhouden;

* het opstellen van een jaarbudget;

* het verzorgen van periodieke financiële rapportages aan het bestuur ook om te zorgen dat uitgaven binnen de kaders van het budget blijven;

* financiële verantwoording afleggen tijdens de jaarlijkse ALV;

* het zorgen voor goede afspraken met aan de vereniging gelieerde partijen.

Kennis van en ervaring met online omgevingen strekt tot aanbeveling. In ieder geval wordt van de kandidaat verwacht dat zij/hij bereid is deze op te doen.

In overleg kan een deel van de taken worden uitbesteed aan een administratiekantoor.

De penningmeester wordt gekozen door de leden van Republiek tijdens de jaarlijkse ALV. Zij of hij wordt gekozen voor een termijn van 3 jaar. Hierna kan de penningmeester één keer herkozen worden voor eenzelfde termijn. 

Interesse?

Kandidaten worden voorgedragen aan de ALV door de kandidaatstellingscommissie.  Als je vragen hebt of nadere informatie wilt, kun je contact opnemen met onderstaande leden van de kandidaatstellingscommissie. 

Wil je penningmeester worden van Republiek, stuur dan je motivatiebrief en je CV uiterlijk woensdag 14 augustus 2024 naar de kandidaatstellingscommissie. Leg daarin uit waarom je penningmeester wilt worden en welke relevante ervaring je kunt inzetten.  Mocht je liever in een andere vorm solliciteren, neem dan contact op, dan zoeken we een oplossing.

Gesprekken met kandidaten vinden plaats op een nader te bepalen datum in het centrum van Utrecht. 

Kandidaatstellingscommissie

Willemien Sanders, willemien@republiek.org, 06 444 622 54  

Hans Maessen, hans.maessen@thooren.com, 06 557 927 50

Zie ook de vacature voor Algemeen Bestuurslid

1 gedachte over “Vacature: Penningmeester”

  1. Pingback: Vacature: Algemeen Bestuurslid

Reacties zijn gesloten.