Vacature: Algemeen Bestuurslid

Onze vereniging Republiek heeft als doel de afschaffing van de monarchie. Veel leden zetten zich actief in om dit te bereiken. Het bestuur is op zoek naar leden die het Algemeen Bestuur willen versterken. Hieronder vind je meer informatie over de vereniging Republiek, het Algemeen Bestuur en de inhoud van de functie. Heb je interesse, stuur dan uiterlijk woensdag 14 augustus 2024 een motivatiebrief en CV aan de kandidatencommissie. Ook met vragen kun je bij hen terecht. Details staan onderaan.

Republiek

Republiek wil de republikeinse regeringsvorm in Nederland bevorderen, onder andere door discussies en activiteiten, zoals demonstraties en campagnes. Republiek telt per januari 2024 bijna 4.000 leden en 40.000 volgers. Gestreefd wordt naar een online bereik van 1 miljoen in 2025. Republiek werkt samen met andere Europese republikeinse bewegingen in de AERM. Republiek is politiek neutraal.  

Het dagelijks bestuur (DB) van Republiek bestaat uit de voorzitter, de secretaris en de penningmeester en stuurt het professionele campagnebureau aan. Het bestuur is verantwoording verschuldigd aan de Algemene Ledenvergadering (ALV) en wordt aangestuurd door het Algemeen Bestuur (AB).

Algemeen Bestuur

Het AB heeft enerzijds als taak de stem van de leden te vertolken en anderzijds de stem van de maatschappij door te laten klinken en diverse expertises beschikbaar te maken in de vereniging.

Het AB bepaalt daarnaast het beleid van de vereniging op basis van voorstellen van het DB. Aanvullend aan de ALV, vergadert het AB tenminste drie keer per jaar. Gestreefd wordt naar een samenstelling van het AB waarbij alle relevante aspecten van de samenleving worden vertegenwoordigd, zoals communicatie, sociale media, politiek, journalistiek, staatsrecht, kunst en bedrijfsleven.

Gezien de huidige samenstelling is het AB nu met name op zoek naar leden met expertise op het gebied van financiën, fondsenwerving, activisme en staatsrecht. Daarnaast wordt gestreefd naar diversiteit in de samenstelling van de leden van het AB.

De functie

Van leden van het AB wordt verwacht dat zij actief bijdragen aan activiteiten van de vereniging en meedenken over de ontwikkeling van de vereniging, de doelstelling en de plannen van het DB. Daarnaast wordt verwacht dat zij hun maatschappelijke achtergrond inbrengen ten behoeve van de vereniging. De leden van het AB worden gekozen door de leden van Republiek tijdens de jaarlijkse ALV. Leden worden gekozen voor een termijn van 3 jaar. Een functie in het AB kan goed dienen als een opstap naar een functie in het DB.

Interesse?

Kandidaten worden voorgedragen aan de ALV door de kandidaatstellingscommissie.  Als je vragen hebt of nadere informatie wilt, kun je contact opnemen met onderstaande leden van de kandidaatstellingscommissie. 

Wil je penningmeester worden van Republiek, stuur dan je motivatiebrief en je CV uiterlijk woensdag 14 augustus 2024 naar de kandidaatstellingscommissie. Leg daarin uit waarom je penningmeester wilt worden en welke relevante ervaring je kunt inzetten.  Mocht je liever in een andere vorm solliciteren, neem dan contact op, dan zoeken we een oplossing.

Gesprekken met kandidaten vinden plaats op een nader te bepalen datum in het centrum van Utrecht. 

Kandidaatstellingscommissie

Willemien Sanders, willemien@republiek.org, 06 444 622 54  

Hans Maessen, hans.maessen@thooren.com, 06 557 927 50

Zie ook de vacature voor penningmeester

1 gedachte over “Vacature: Algemeen Bestuurslid”

  1. Pingback: Vacature: Penningmeester

Reacties zijn gesloten.