Geschiedenis

[tdc_zone type=”tdc_content”][vc_row][vc_column][td_block_text_with_title]

Twee republikeinse groepen

In september 1996 legde een groep prominente Nederlanders een verklaring af waarin werd gepleit voor herstel van de republikeinse regeringsvorm. Dit initiatief werd het Republikeins Genootschap (RG) genoemd. Helaas bleef het bij deze verklaring, activiteiten werden niet ontplooid, enige vorm van lidmaatschap was niet mogelijk. Om in deze behoefte te voorzien werd op 20 januari 1998 het Nieuw Republikeins Genootschap (NRG) opgericht. De vereniging streeft er naar de monarchie in Nederland te vervangen door een republiek. Hierbij wordt uitsluitend gebruik gemaakt van democratische middelen.

NRG wordt RG

In 2010 kreeg het bestuur opdracht van de leden de vereniging te hervormen naar de geest van de nota Nieuw Republikeins Elan. De vereniging ‘nieuwe’ stijl wil uitgroeien tot een Na een scheiding van enkele jaren bundelen verschillende republikeinse fracties in Nederland hun krachten. Het Nieuwe Republikeins Genootschap (NRG) en het Republikeins Genootschap (RG) gaan vanaf mei 2017 door onder de naam Republikeins Genootschap. Bij deze fusie is ook een nieuw logo gepresenteerd met een blauwe‘r’ en een rode ‘g’.

Internationale samenwerking

Het RG werkt sinds 2010 samen met de Association of European Republican Movements; een pan-Europees samenwerkingsorgaan waarin kennis over republikanisme wordt uitgewisseld als mede campagnetechnieken. Jaarlijks vergadert de AERM in een land van een van de leden. Op dit moment zijn zeven landen aangesloten bij de organisatie.

Samenwerking met De Republikein

Tijdschrift De Republikein is opgericht door leden van het NRG. Het Republikeins Genootschap ondersteunt de uitgave met een financiële bijdrage. De redactie van De Republikein is geheel onafhankelijk in haar keuzes over de inhoud van het blad.

Jonge Republikeinen

Er zijn twee pogingen ondernomen een aparte jongerenvereniging op te richten met de naam Jonge Republikeinen (JR). Momenteel is het beleid om alle republikeinen – ongeacht leeftijd – bij het Republikeins Genootschap te betrekken.

[/td_block_text_with_title][/vc_column][/vc_row][/tdc_zone]

Ontstaansgeschiedenis

De huidige Nederlandse regeringsvorm
Toen Nederland in 1648 als souvereine staat werd erkend was de regeringsvorm republikeins. Na de Napoleontische tijd werd die vorm onder invloed van de grote mogendheden gewijzigd in een monarchie. Deze regeringsvorm kenmerkt zich door erfelijke opvolging van het staatshoofd. Dit is in strijd met artikel 1 van de Nederlandse Grondwet en het democratisch politiek stelsel.

Het Republikeins Genootschap
In september 1996 legde een groep prominente Nederlanders een verklaring af waarin werd gepleit voor herstel van de republikeinse regeringsvorm. Helaas bleef het bij deze verklaring, activiteiten werden niet ontplooid, enige vorm van lidmaatschap was niet mogelijk.

Het Nieuw Republikeins Genootschap
Om in deze behoefte te voorzien werd op 20 januari 1998 het Nieuw Republikeins Genootschap (NRG) opgericht. De vereniging streeft er naar de monarchie in Nederland te vervangen door een republiek. Hierbij wordt uitsluitend gebruik gemaakt van democratische middelen. In 2010 kreeg het bestuur opdracht van de leden de vereniging te hervormen naar de geest van de nota Nieuw Republikeins Elan. Een gevolg daarvan is de ombenoeming van de vereniging tot ‘Republikeinen.nl’. Voorlopig zal deze naam nog samen met de oude naam ‘NRG’ worden gevoerd.

Republikeinen.nl
De vereniging ‘nieuwe’ stijl wil uitgroeien tot een volksbeweging. Doel is zoveel republikeins denkenden te registreren dat de Haagse politiek aandacht moet gaan besteden aan het republikeins gedachtegoed. Republikeinen.nl heeft zelf heel nadrukkelijk geen politieke aspiraties. De vereniging wil ruimte bieden aan republikeinen met iedere politieke, religieuze en maatschappelijke achtergrond. U steunt Republikeinen.nl door lid of sympathisant te worden.

Lid of sympathisant
Republikeinen.nl staat aan het begin van de ingeslagen weg. Het beleid is in grote lijnen vastgelegd maar is dynamisch en blijft altijd onderwerp van discussie. Door lid te worden beslist u mee over dit beleid. U kunt er ook voor kiezen sympathisant te worden; u geeft daarmee aan de republikeinse gedachte te steunen.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *