Help mee een lespakket ontwikkelen

Help jij mee online lesmateriaal te ontwikkelen om een nieuwe generatie te bereiken?
De werkgroep #hoedan is sinds een paar jaar de aanjager van discussies over de republikeinse staatsvorm. Daartoe heeft ze onder andere op het congres van 2021 en 2022 een workshop georganiseerd waarin werd gewerkt aan de vraag hoe de Republiek Nederland vorm te geven. 
 
Het team heeft nu een ambitieus plan opgevat: we bereiden online lesmateriaal voor dat op een aantrekkelijke en doordachte manier de republikeinse staatsvorm onder de aandacht brengt van de volgende generatie. 
Aantrekkelijk doordat het interactief, multimediaal en speels is. Doordacht doordat het informatief is (geen propaganda of indoctrinatie) en aansluit bij bestaande leerdoelen en lesstof, voor de schoolvakken mens & maatschappij, maatschappijkunde, geschiedenis, filosofie.
We beginnen bij het voortgezet onderwijs, gedifferentieerd naar verschillende leerniveaus, en willen op termijn ook het basisonderwijs en het MBO bereiken. 
 
We hebben een opzet bedacht rond drie thema’s:
– Uitzondering in Europa (maatschappijleer),
– Trots op de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden (geschiedenis) en 
– Utopia (filosofie). 
Het thema Europa gaan we als eerste uitwerken. Daarvoor kunnen we best wat hulp gebruiken: docenten, Eurofielen, vormgevers, redacteuren, website/app-bouwers en andere creatievelingen en meedenkers nodigen we van harte uit om met hun kennis en vaardigheden en ideeën bij te dragen.